Контрол на Достъпа

Електроника за ограничаване и контролиране достъпа на хора до предприятия и обекти, както и даване на ауторизация чрез приложения.