Дистанционни Управления DSD

Дистанционни управления на 433Mhz със скачащ код за допълнителна сигурност. Съвместими единствено с нашата електрониката на DSD.